Picture of loosening soil with Fiskars QuikFit™ Hoe

Săpăligi

QuikFit Săpăligă
 • Item:

  Fiskars QuikFit™
  Fiskars QuikFit™

  Sistem Fiskars QuikFit™ 

QuikFit Săpăligă de plivit (130 mm)
 • Item:

  Fiskars QuikFit™
  Fiskars QuikFit™

  Sistem Fiskars QuikFit™