Politici Legale

Fiskars Website: Conditii de utilizare

Vă rugăm să citiți cu atenție acești termeni și condiții înainte de a accesa acest site. Prin accesarea paginilor World Wide Web (WWW) de Fiskars Corporation (denumită în continuare Fiskars) sunteți de acord cu următorii termeni și condiții:

Conținutul paginilor WWW Fiskars (inclusiv, dar fără a se limita la text, imagini și elemente audiovizuale) este în întregime proprietatea Fiskars în temeiul Legii drepturilor de autor. Toate drepturile rezervate. Reproducerea, transferul, distribuirea și stocarea unor părți sau a întregului conținut în orice formă fără permisiunea prealabilă scrisă a Fiskars este interzisă, în afară de excepțiile menționate la acesti termeni si conditii. Logotipul Fiskars, simbolul corporativ aceasta, precum și nume de marcă înregistrată și neînregistrată, nume de produse și alte drepturi imateriale și active necorporale posibile sunt proprietatea Fiskars. În logotipurile, simbolurile corporative auxiliare, precum și nume de marcă înregistrată și neînregistrate, nume de produse și alte drepturi imateriale posibile si activele necorporale ale filialelor și companiilor asociate sunt proprietatea Fiskars și / sau filialele sale sau societățile asociate. Accesul la paginile noastre WWW nu poate fi indirect sau altfel interpretat ca oferind autorizare sau alte drepturi de a utiliza orice marcă afișată pe paginile WWW fără acordul prealabil scris de Fiskars.

Fiskars vă permite să stocați pe calculator sau imprimați extrase de dumneavoastră din aceste pagini, dar numai pentru uz privat. Conținutul paginilor WWW Fiskars pot fi utilizate numai în scop informativ și într-un mod care să nu dăuneze numelui Fiskars. Informațiile furnizate pe acest site WWW nu trebuie să fie modificate fără acordul scris al Fiskars. Documente individuale pe paginile noastre WWW pot fi supuse unor condiții suplimentare indicate în aceste documente. Nu trebuie să se transfere materialele niciunei alte persoane decât dacă le da preaviz de, și sunt de acord să accepte, obligațiile care decurg din termenii si conditiile de utilizare.

De asemenea, vă rugăm să fiți conștienți de faptul că firma noastră ar putea schimba această politică de confidențialitate din timp în timp. Modificările se vor posta și este recomandat să verificați periodic această informație.

Declarați și garantați că veți utiliza Site-ul în conformitate cu prezentul acord, inclusiv legile si prevederile prezentului acord și să respectați toate politicile și normele existente și viitoare ale site-ului. Sunteți de acord că nu veți utiliza Site-ul pentru a transmite spam sau comunicare nesolicitată , pretinde a fi FISKARS sau altcineva, falsifica antetele sau manipula in alt mod de identificare în scopul de a ascunde originea oricarui continut transmis prin intermediul site-ului, denatura afilierea cu o persoană sau entitate, să acționeze într-un mod care afectează în mod negativ capacitatea altor utilizatori de a utiliza Site-ul, să se angajeze în activități care ar încălca orice lege aplicabilă, posta sau transmite orice material care incalca sau încalcă în vreun fel pe drepturile altora sau care este ilegal , abuziv, defăimător, vulgar sau alt mod sau care conțin orice publicitate sau solicitare cu privire la produse, servicii, colecta sau stoca date personale despre alți utilizatori, cu excepția cazului autorizat în mod expres de către astfel de utilizatori. Dacă nu sunt conforme cu cele de mai sus, nu puteți utiliza Site-ul; FISKARS nu este obligat legal prin prezentul acord, și își rezervă toate drepturile legale în legătură cu astfel de non-conformitate.
Conținutul paginilor WWW Fiskars este prezentat ca atare. Fiskars nu oferă nici o garanție de orice fel, explicite sau implicite, în ceea ce privește accesibilitatea, corectitudinea, acuratețea, corectitudinea sau conținutul informațiilor pe aceste pagini sau realizabile prin ele. Fiskars nu garantează că paginile sale WWW sau serverul care le face disponibile sunt lipsite de virusi sau alte componente daunatoare. Fiskars își rezervă dreptul de a modifica paginile sau retrage accesul la ele în orice moment, fără anunț separat.

Fiskars nu va fi răspunzător în nici un fel pentru daune, pierderi, cheltuieli sau pierderi de profit legate de faptul că ați accesat pagini Fiskars WWW sau pagini legate de ele directe, indirecte, accidentale, speciale sau de consecință, că nu au putut fi accesate informații cu privire la aceste pagini sau pe care le-au folosit sau au încercat să utilizeze informațiile pe pagini. Fiskars, în plus, nu va fi răspunzător pentru daune directe sau indirecte legate de perturbare, omisiune, întrerupere, defect, intarziere in operare sau transmitere, virus de calculator sau defectare a liniei sau a sistemului, chiar dacă Fiskars sau reprezentanții săi sunt sfătuiți de astfel de daune, pierderi sau cheltuieli. Răspunderea Fiskars, dacă există, se limitează la și nu va depăși legea finlandeză.
Fiskars nu își asumă nici o responsabilitate pentru materialele deținute, create sau publicate de către terți pentru care există o legătură de pagini WWW Fiskars. Când conectarea la un site terță parte, trebuie să revizuiți și să acceptați termenii site-ului de utilizare, dacă este cazul, înainte de a utiliza site-ul. Un link către un site non-Fiskars nu înseamnă că Fiskars susține site-ul, produsele sau serviciile mentionate pe site-ul respectiv.

La depunerea de material pentru noi, de exemplu, prin e-mail sau prin paginile noastre WWW, sunteți de acord cu următorii termeni:
(1) Dumneavoastră faceți materialul disponibil știind că il putem publica.
(2) Garantați că materialul nu va conține nici un element care este ilegal sau altfel impropriu pentru publicare. Garantați de asemenea, că nu furnizați către FISKARS informatii sau materiale defăimătoare, amenințătoare, obscene, sau altfel ilegale sub orice lege aplicabilă.
(3) Afirmați că materialul este propriu sau că aveți dreptul nelimitat de a ne furniza și ca să putem publica materialul și / sau a le incorpora, orice părți ale acestora în produsele noastre fără responsabilitate sau răspundere să se plătească compensații.
(4) Înainte de a trimite materialul, luați măsuri de precauție rezonabile pentru a găsi și elimina orice viruși sau alte caracteristici de contaminare sau distructive.
(5) Sunteți de acord să ne compensați pentru orice daune în cazul în care o parte terță ia măsuri împotriva noastră în consecința materialului trimis de dumneavoastră.
(6) Sunteți de acord să nu faceți nici o cerere pe baza materialului trimis sau de a lua orice acțiune împotriva noastră în consecința materialului trimis de dumneavoastră. Fiskars nu verifică conținutul materialului trimis de către utilizatorii paginilor sale WWW și nu este responsabil pentru acel material. Fiskars poate în orice moment, la propria discreție, să elimine materiale trimise de utilizatorii săi din paginile sale WWW.
(7) Prin furnizarea acestor informații sau materiale pentru FISKARS, alocați în totalitate și se transferă la FISKARS toate drepturile de proprietate intelectuală pentru astfel de informații și materiale iar FISKARS are astfel libertatea de a folosi, reproduce, afișa, efectua public, transmite, distribui, modifica, atribui, precum și licenția astfel de informații și materiale, și sunteți de acord în continuare că FISKARS are libertatea de a folosi orice idei, concepte sau know-how pe care dvs. sau persoane care acționează în numele dumneavoastră le furnizează către FISKARS.
FISKARS își rezervă dreptul de a, la propria sa discreție, elimina orice informații furnizate de dvs. de pe site.

Deși grija a fost luată pentru a asigura acuratețea informațiilor de pe acest site, FISKARS nu își asumă nici o responsabilitate pentru acestea. Materialele pot contine inexactitati si erori tipografice. FISKARS nu garanteaza acuratetea sau caracterul complet al materialelor sau fiabilitatea oricărui sfat, opinie, declarație sau alte informații afișate sau distribuite prin intermediul site-ului. Sunteți de acord că orice recurgere la orice astfel de aviz, sfaturi, declarație, memorandum, sau informații vor fi exclusiv pe riscul dumneavoastra. Este furnizat tot continutul "ca atare" și "cum este disponibil". FISKARS isi declină orice reprezentări sau garanții de orice fel, explicite sau implicite, inclusiv, fără limitare a garantiilor de vandabilitate sau potrivire pentru un anumit scop, ne-încălcare, sau cu privire la funcționarea acestui site sau conținutul acestuia. FISKARS nu garantează și nu face nici o declarație cu privire la securitatea acestui site. Recunoașteți că orice informatie trimisa poate fi primita. FISKARS nu garantează că site-ul sau serverele care fac comunicarea cu acest site disponibilă sunt libere de viruși sau orice alte elemente nocive. Toate reprezentarile astfel, garanții și condiții sunt excluse cu excepția cazului în care legea interzice excluderea lor.

În nici un caz FISKARS va fi raspunzatoare pentru orice daune directe, indirecte, subsidiare, punitive, speciale sau accidentale (inclusiv, fără limitare, daune pentru pierderea de afaceri, contracte, venituri, date, informații sau întreruperea activității) rezultate din, rezultate din sau în legătură cu utilizarea sau incapacitatea de a folosi acest site sau conținutul sau în afara sau în legătură cu acest acord, chiar dacă FISKARS a fost informat de posibilitatea unor astfel de daune. În plus față de condițiile stabilite aici, în nici un caz FISKARS nu va fi raspunzatoare pentru orice erori, inadvertențe, omisiuni sau alte defecte sau inautenticitatea oricărei informație pe acest site.